გლობალსელის პირადი პროფილი

რეგისტრაცია

  1. თქვენ უნდა გაიაროთ ჩვენს ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია;
  2. დარეგისტრირების შემდეგ, პროფილში შესასვლელად, გამოიყენეთ რეგისტრაციის დროს მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი და პაროლი;
  3. თქვენ უნდა დაამატოდ თქვენი ნომერი პირად კაბინეტში, საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოდ გლობალსელის რამდენიმე ნომერი;
  4. ნომრის დამატების შემდეგ თქვენ დაგჭირდებათ მისი დადასტურება. დადასტურების კოდს ავტომატურად მიიღებთ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით თქვენ გლობალსელის ნომერზე